Polityka prywatnościKorzystanie ze strony www.psychologgorzow.com.pl oraz współpraca z Gabinetem Psychologicznym Marta Jaszkul jest równoznaczna z oświadczeniem, iż w pełni rozumie się i akceptuje niniejszą politykę prywatności.
 1. Dane Administratora to:
Gabinet Psychologiczny Rozmowa Marta Jaszkul
 1. Franciszka Walczaka 12c, 66-400 Gorzów Wielkopolski
www.psychologgorzow.com.pl NIP działalności: 5992835703,  REGON 081110932 Z administratorem można skontaktować się: Gabinet Psychologiczny Marta Jaszkul
 1. Władysława Łokietka 32-33 lok.42
66- 400 Gorzów Wielkopolski
 1. W celu utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Użytkownikami, a także tworzeniem statystyk i marketingiem produktów i usług strona korzysta z profilowania.
Usługę hostingu prowadzi Nowoczesnastrona.pl, NIP: 819-155-22-45, REGON: 180438567.
 1. Osoba współpracująca z Gabinetem Psychologicznym Marta Jaszkul określana jest dalej mianem "Pacjent" bądź "Użytkownik" Właściciel www.psychologgorzow.com.pl określany jest dalej mianem "Administrator". Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.psychologgorzow.com.pl określany jest dalej mianem "Strony".
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Jednocześnie zastrzega się, iż administrator uprawniony jest również do przetwarzania danych w celu ochrony swoich prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe ręcznie oraz automatycznie w celu realizowania usług oferowanych przez stronę oraz usług Gabinet Psychologiczny Rozmowa Marta Jaszkul i w celach statystycznych oraz niezbędnych celach księgowych. Pacjent, Użytkownik, powierza swoje dane dobrowolnie. Są one objęte ochroną zgodnie z rozporządzeniem RODO.
Dane osobowe przetwarzane są:
 1. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 2. Gabinet Psychologiczny Marta Jaszkul zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 3. Kontaktując się z Gabinetem Psychologicznym Rozmowa Marta Jaszkul Pacjent podaje swój nr telefonu (za uzgodnieniem adres e-mail), by było możliwe udzielenie mu odpowiedzi.
 4. Pacjent ma prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. przenoszenia danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku odnotowania wycieku danych osobowych zostanie to w ciągu 72 godzin zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe i eksploatacyjne Użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj:
Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, firma Gabinet Psychologiczny Marta Jaszkul będzie korzystała ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.
 1. Strona internetowa może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk Facebooka. Funkcje te mogą gromadzić pewne informacje o odwiedzających naszą stronę internetową, takie jak adres IP lub historię przeglądania i mogą instalować pliki cookie w przeglądarce odwiedzających. Należy pamiętać, że przetwarzanie zebranych w ten sposób danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów sieci mediów społecznościowych i dlatego niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.
 2. Staram się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informuję jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.
 3. W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywania i świadczone przez firmę Gabinet Psychologiczny Marta Jaszkul oraz, w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
 4. Pliki "cookies"
 1. Witryna korzysta z następujących plików cookies:
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej – (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari). Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

Powrót do strony